Gối Hạt Xôp

Gối Hạt Xôp những chiếc gối với ruột hạt xốp nhiều hình dạng trái tim, tròn, vuông, màu sắc đa dạng

-------------------------------------------->> -----------------------------> -------------------------------------------------